Hľadaný výraz: Sk 8,32-32, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
32 Místo, které v Písmu četl, bylo toto: "Jak ovce na porážku veden byl, jako když beránek před střihačem oněmí, ústa neotevřel.

1

mail   print   facebook   twitter