Hľadaný výraz: Sk 8,32, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
32 Stať Písma, ktorú čítal, bola táto: „Viedli ho ako ovcu na zabitie a ako baránok onemie pred tým, čo ho strihá, tak ani on neotvorí ústa.

1

mail   print   facebook   twitter