Hľadaný výraz: Sk 1,26, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
26 Potom im dali lósy a lós padol na Mateja, ktorý bol pričlenený k jedenástim apoštolom.

1

mail   print   facebook   twitter