Hľadaný výraz: Sk 1,26, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
26 Nato im dali lósy; a lós padol na Mateja, i bol priradený k jedenástim apoštolom.

1

mail   print   facebook   twitter