Hľadaný výraz: Sk 1,26, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
26 Potom losovali: los padl na Matěje, a tak byl připočten k jedenácti apoštolům.

1

mail   print   facebook   twitter