Hľadaný výraz: Sir 5,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Nedopusť, aby ťa nazvali klebetárom, a nech ťa nepodchytia v reči a nezahanbia ťa!

1

mail   print   facebook   twitter