Hľadaný výraz: Sir 48,26, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
26 Za jeho života ustúpil späť (tieň) slnka a (Boh) predĺžil život panovníkovi.

1

mail   print   facebook   twitter