Hľadaný výraz: Sir 47,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Tak ho oslavovali „desaťtisícami“, chválili ho pre požehnanie od Pána a venovali mu slávny veniec.

1

mail   print   facebook   twitter