Hľadaný výraz: Sir 47,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 Zaplnil si ju tajomnými múdroslovnými výpoveďami, takže sa tvoje meno rozchýrilo až na ďaleké ostrovy; i milovali ťa pre tvoju pokojnú dobu.

1

mail   print   facebook   twitter