Hľadaný výraz: Sir 42,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 Či neustanovil Pán svätých na to, aby zvestovali jeho obdivuhodné diela? A či ich neustanovil všemohúci Pán, aby pevne stáli na jeho slávu?

1

mail   print   facebook   twitter