Hľadaný výraz: Sir 42,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 Chcem si spomenúť na Pánove diela a chcem rozhlasovať, čo som videl. Na rozkaz Pána vznikli všetky jeho diela.

1

mail   print   facebook   twitter