Hľadaný výraz: Sir 42,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Zvýš svoju bdelosť nad dcérou, ktorá má sklon ku smilstvu, aby ťa nevyviedla na posmech pred tvojimi neprajníkmi. (Hanbil by si sa za to), že ťa ohovárajú po meste, že ti ľudia robia výčitky a že ťa zahanbila pred celým množstvom ľudu.

1

mail   print   facebook   twitter