Hľadaný výraz: Sir 41,24, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
24 aj za (spreneverenia) proti Božej pravde a jeho zmluve, za opieranie lakťom pri jedení, za zneváženie toho, čo dávaš alebo prijímaš,

1

mail   print   facebook   twitter