Hľadaný výraz: Sir 39,22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 Na jeho slovo stala sa voda ako mohutný násyp, na rozkaz jeho úst povstali nádrže vôd.

1

mail   print   facebook   twitter