Hľadaný výraz: Sir 35,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Kto zachováva Zákon, prináša časté obety.

1

mail   print   facebook   twitter