Hľadaný výraz: Sir 32,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Nevypínaj sa, ak ťa ustanovili za usporiadateľa (hostiny), správaj sa v ich kruhu tak, ako jeden z nich!

1

mail   print   facebook   twitter