Hľadaný výraz: Sir 29,2;, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Požičaj svojmu blížnemu, keď je v núdzi, a zasa na svoj čas vráť (pôžičku) blížnemu!

1

mail   print   facebook   twitter