Hľadaný výraz: Sir 26,24, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
24 Ako (kladú) večné základy na tvrdú skalu, také (pevné) sú aj Božie prikázania v srdci svätej ženy.

1

mail   print   facebook   twitter