Hľadaný výraz: Sir 2,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Dôveruj v Boha a on ťa vyslobodí, urob priamou svoju cestu a dúfaj v neho! Zachovaj si bázeň pred ním a vydrž v nej do staroby!

1

mail   print   facebook   twitter