Hľadaný výraz: Sir 2,22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 i povedia si: „Ak nebudeme robiť pokánie, (strestaj nás, Bože!), nech upadneme do rúk Pána, a nie do rúk ľudí!“ Lebo aká je jeho velebnosť, také je aj jeho milosrdenstvo.

1

mail   print   facebook   twitter