Hľadaný výraz: Sir 2,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Synu, ak ideš slúžiť Bohu, stoj (pevne) v spravodlivosti a bázni a priprav sa na skúšku!

1

mail   print   facebook   twitter