Hľadaný výraz: Sir 16,22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 Lebo väčšina jeho diel je nám skrytá: alebo kto môže vyrozprávať jeho spravodlivé činy? Ktože na ne čaká? Mnohí stoja ďaleko od toho, čo ustanovil, ale až príde dokončenie, všetci pôjdu na skúšku.

1

mail   print   facebook   twitter