Hľadaný výraz: Sir 16,20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
20 Srdce ostáva nechápavé uprostred toho všetkého: no on pozná všetky srdcia.

1

mail   print   facebook   twitter