Hľadaný výraz: Sir 16,19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 či sú to vrchy, kopce alebo aj samy základy zeme: rovnako sa trasú hrôzou, keď Boh na ne zhliadne.

1

mail   print   facebook   twitter