Hľadaný výraz: Sir 16,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 Vo veľkom zástupe ma nikto nerozozná: veď čože som ja v takom nezmernom stvorení?“

1

mail   print   facebook   twitter