Hľadaný výraz: Sir 16,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 Každý dobrý čin pripraví miesto každému jednému podľa záslužnosti jeho skutkov (a podľa toho, kto ako chápal svoju životnú púť).

1

mail   print   facebook   twitter