Hľadaný výraz: Sir 14,22-27, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 Blahoslavený, kto sa venuje múdrosti, každý, kto rozjíma o jej záslužnosti a svojím rozumom premýšľa o Božej prozreteľnosti; 23 kto uvažuje svojím srdcom o jej cestách, kto vtipom preniká do jej tajomstiev, kto ide po nej, akoby ju stopoval, a stavia sa na jej cesty, 24 hľadí jej do okien a načúva pri jej dverách; 25 kto spočinie vedľa jej domu a na jej stenách si upevňuje stánkový kôl; kto si svoj stánok upevňuje na dosah ruky od nej, aby v tom domku navždy spočinul jeho majetok, 26 ten stavia svojich synov pod jej záštitu a sám spočinie pod jej ratolesťami, 27 v jej úkryte nájde ochranu pred úpalom a spočinie v jej sláve.

1

mail   print   facebook   twitter