Hľadaný výraz: Sir 14,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Nepripusť, aby ti unikol radostný deň; a nech ťa neminie dobrá čiastka, ktorú dostaneš.

1

mail   print   facebook   twitter