Hľadaný výraz: Sir 14,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 Pamätaj, že smrť nebude meškať a zákon podsvetia nie je ti zjavený; zákonom každého na svete je: smrťou zomrieť.

1

mail   print   facebook   twitter