Hľadaný výraz: Sir 14,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Zlostné oko myslí na zlo, nenasýti sa chlebom, trpí nedostatkom a zármutkom pri vlastnom stole.

1

mail   print   facebook   twitter