Hľadaný výraz: Sir 13,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Berie si bremeno, kto sa stýka s hodnostárom: nehľadaj priateľstvo s bohatším, ako si sám.

1

mail   print   facebook   twitter