Hľadaný výraz: Sir 1,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Komuže bola zjavená a oznámená znalosť múdrosti - a jej mnohonásobné cesty kto pochopil?

1

mail   print   facebook   twitter