Hľadaný výraz: Sir 1,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Prameňom múdrosti je slovo nebeského Boha a jej cesty sú večné zákony.

1

mail   print   facebook   twitter