Hľadaný výraz: Sir 1,25, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
25 Koreň múdrosti je báť sa Pána a jej konáre sú dlhý život.

1

mail   print   facebook   twitter