Hľadaný výraz: Sir 1,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Všetka múdrosť je od Pána, Boha, vždy bola u neho (a je pred vekmi).

1

mail   print   facebook   twitter