Hľadaný výraz: Sdc 9,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Potom išiel do domu svojho otca do Efry a pobil svojich bratov, Jerobálových synov, sedemdesiat mužov na jednom kameni. Zostal iba najmladší Jerobálov syn Joatam, lebo sa skryl.

1

mail   print   facebook   twitter