Hľadaný výraz: Sdc 8,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Odtiaľ tiahol vyššie do Fanuela a takisto ich prosil, ale fanuelskí mužovia mu dali takú odpoveď ako sokotskí ľudia.

1

mail   print   facebook   twitter