Hľadaný výraz: Sdc 8,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Tak tiahol Gedeon po ceste kočovníkov východne od Nobe a Jegbay a prepadol tábor, ktorý sa už cítil v bezpečí.

1

mail   print   facebook   twitter