Hľadaný výraz: Sdc 8,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Zebee a Salmana boli so svojím vojskom, asi pätnásťtisíc mužov, v Karkore. To bolo všetko, čo zostalo z celého vojska synov východu. Ale padlých bolo asi stodvadsaťtisíc mužov, ktorí boli vyzbrojení mečom.

1

mail   print   facebook   twitter