Hľadaný výraz: Sdc 6,7-10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Keď tak Izraelovi synovia volali pre Madiánčanov k Pánovi, 8 Pán poslal Izraelovým synom muža, proroka, ktorý im povedal: „Toto hovorí Pán, Izraelov Boh: Ja som vás vyviedol z Egypta, vytiahol som vás z otrokárne, 9 vyslobodil som vás z ruky Egypťanov a z ruky všetkých vašich utláčateľov, vypudil som ich pred vami a dal som vám ich krajinu. 10 Prízvukoval som vám: »Ja som Pán, váš Boh! Neuctievajte bohov Amorejčanov, v ktorých krajine bývate!« Ale vy ste neposlúchli môj hlas.“

1

mail   print   facebook   twitter