Hľadaný výraz: Sdc 5,23-27, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 Preklínajte Meroz - rečie anjel Pánov, preklínajte jeho obyvateľov! Neprišli, ver', pomôcť Pánovi, pomôcť Pánovi jak hrdinovia. 24 Nech je nado všetky ženy požehnaná Jahel, žena to Kenejca Hebera! Nech je požehnaná nado všetky ženy v stane! 25 Vodu žiada. Podáva mu mlieko. V čaši pre vznešených smotanu mu dáva. 26 Ruka sa jej načahuje po kolíku, po kováčskom kladive jej pravica. Rozháňa sa na Sisaru. Preráža mu hlavu. Roztrieskava, prebíja mu sluchy. 27 K nohám sa jej kláti, padá, dokonáva… k nohám sa jej kláti, padá; tam, kde klesol, leží zabitý.

1

mail   print   facebook   twitter