Hľadaný výraz: Sdc 5,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 Zabulon, ľud, vydáva sa na smrť, Neftali takisto na výšinách poľa.

1

mail   print   facebook   twitter