Hľadaný výraz: Sdc 5,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Čože sedíš medzi košiarmi, aby si sa započúval do bľakotu stád? V krajoch Rubenových o vojne sú dlhé porady.

1

mail   print   facebook   twitter