Hľadaný výraz: Sdc 5,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 V ten deň Debora a Abinoemov syn Barak spievali:

1

mail   print   facebook   twitter