Hľadaný výraz: Sdc 21,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Čo môžeme urobiť, aby pozostalí dostali ženy, keď sme sa zaprisahali na Pána, že im ani jednu z našich dcér nedáme za manželku.“

1

mail   print   facebook   twitter