Hľadaný výraz: Sdc 16,31, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
31 Jeho bratia a celý dom jeho otca zostúpili, vzali ho, odniesli a pochovali ho medzi Saraou a Estaolom v hrobe jeho otca Manua. Súdil Izrael dvadsať rokov.

1

mail   print   facebook   twitter