Hľadaný výraz: Sdc 16,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Samson však spal len do polnoci. O polnoci vstal, vzal vráta mestskej brány aj s oboma verajami, vytrhol ich aj so závorou, potom si ich vyložil na plecia a vyniesol ich na končiar vrchu, ktorý je naproti Hebronu.

1

mail   print   facebook   twitter