Hľadaný výraz: Sdc 16,23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 Filištínski náčelníci sa zišli, aby priniesli svojmu bohu Dagonovi veľkolepú obetu a slávili radovánky. A volali: „Náš boh dal nám do ruky Samsona, nášho nepriateľa.“

1

mail   print   facebook   twitter