Hľadaný výraz: Sdc 13,23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 Ale jeho manželka mu povedala: „Keby nás bol chcel Pán usmrtiť, nebol by prijal z našej ruky ani zápalnú, ani suchú obetu, ani by nám nebol toto všetko ukázal, ani by nám nebol niečo také oznámil.“

1

mail   print   facebook   twitter