Hľadaný výraz: Sdc 13,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Vtedy žil istý muž zo Saray, z kmeňa Danovcov. Menoval sa Manue. Jeho manželka bola neplodná a ešte neporodila.

1

mail   print   facebook   twitter